Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

   Εκπαιδευτικά > Εκπαιδευτικές Συναντήσεις κατόπιν αίτησης

    Αρχείο 2013-2014
Θέμα Σύντομη περιγραφή Εισηγητής Τόπος & Χρόνος πραγματοποίησης
Κατασκευές- δημιουργίες

ΕΣ-201

ΕΣ-202

Κατασκευές με αλουμινόχαρτο και χαρτοταινίες Δελή Αγγελική, ΠΕ 60 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Ομάδα 1η:

Πα 29-11-13,

18.00-20.00

Ομάδα 2η:

Πα 7-3-14,

18.00-20.00

Επεξεργασία  φωτογραφιών

ΕΣ-203

ΕΣ-204 (βλ. 2014-2015)

Μέρος Α'

Εισαγωγή στην Επεξεργασία φωτογραφιών από τη λήψη μέχρι την εκτύπωση

Καγιαννάς Παντελής, ΠΕ02 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Ομάδα 1η:

18.00-20.00

Τε 4-12-13

Τε 11-12-13

Τε 18-12-13

Τε 8-1-14

Τε 15-1-14

Σ.Ω.=10

ooVoo

ΕΣ-205

Ισχυρό πρόγραμμα συνομιλίας για βίντεο-κλήσεις ή τηλεδιασκέψεις ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αρκαδίας

Μίχας Γεώργιος, ΠΕ19
Ντέμος Βασίλειος, ΠΕ20

10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Πα 6-12-13,

18.00-20.00

Διαδραστικός πίνακας

ΕΣ-206

ΕΣ-207

Χρήση και διδακτική αξιοποίηση Λαμπρόπουλος Σπύρος, ΠΕ70 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Ομάδα 1η:

Πα 7-2-14

18.00-20.00

Ομάδα 2η:

Δε 10-2-14

18.00-20.00

pHET

ΕΣ-208

Προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων Λαμπρόπουλος Σπύρος, ΠΕ70

Πίσπας Βασίλειος, ΠΕ70

10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Πα 31-1-14,

18.00-20.00

Εννοιολογική χαρτογράφηση

ΕΣ-209

ΕΣ-210

Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης (ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες) Πίσπας Βασίλειος, ΠΕ70 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Ομάδα 1η:

Πα 14-3-14

18.00-20.30

Ομάδα 2η:

Πα 28-3-14

18.00-20.30

Επεξεργασία video

ΕΣ-211

Μέρος Α'

Εισαγωγή στην επεξεργασία video

Καπράλης Διονύσιος, ΠΕ70 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Πε 3-4-14

19.00-20.30

Δε 28-4-14

18.30-20.30

Δε 5-5-14

18.30-20.30

Ασφάλεια διαδικτύου

ΕΣ-212

Πρακτικές λύσεις για ένα ασφαλές διαδίκτυο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αρκαδίας

Μίχας Γεώργιος, ΠΕ19
Ντέμος Βασίλειος, ΠΕ20

10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Πα 4-4-14

19.00-20.30

Hot Potatoes

ΕΣ-213

Εκπαιδευτικό λογισμικό για δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων (κουίζ πολλαπλής επιλογής, σύντομων απαντήσεων, μπερδεμένες προτάσεις, σταυρόλεξο...) Λαμπρόπουλος Σπύρος, ΠΕ70 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

1 3ωρη συνάντηση

Πα 9-5-14

18.30-21.00

 

 

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών