Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

   Εκπαιδευτικά > Εκπαιδευτικές Συναντήσεις κατόπιν αίτησης

    Αρχείο 2014-2015
Θέμα Σύντομη περιγραφή Εισηγητής Τόπος & Χρόνος πραγματοποίησης
Επεξεργασία  φωτογραφιών

ΕΣ-204

Μέρος Α'

Εισαγωγή στην Επεξεργασία φωτογραφιών από τη λήψη μέχρι την εκτύπωση

Καγιαννάς Παντελής, ΠΕ02 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Ομάδα 2η:

18.00-20.00

Πε 13-11-14

Πε 27-11-14

Πε 4-12-14

Πε 18-12-14

Πε 8-1-15

Σ.Ω.=10

 

Κατασκευές-δημιουργίες

ΕΣ-301

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά Κατσιάβου Ελένη, ΠΕ60 10ο Δ.Σ. Τρίπολης

Πα 5-12-14

18.00-20.00

 

 

 

 

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών