Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

   Σύλλογος > μέλη - εγγραφή

 

Α. Μέλη

1. Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των Δημόσιων Σχολείων ή Δημόσιων Ιδρυμάτων, εν ενεργεία με οποιαδήποτε σχέση ή συνταξιούχοι, που επιθυμούν να βοηθήσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.


2. Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε ενήλικα άτομα, που επιθυμούν να βοηθήσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
 

Β. Εγγραφή

Η εγγραφή τακτικού ή αρωγού μέλους γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Σωματείο, η οποία και συζητείται από το Δ.Σ. στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του. Η αίτηση του αρωγού μέλους θα πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη.

Το δικαίωμα εγγραφής, από 1-1-2012,  ορίζεται σε 0 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 10 ευρώ.

 

Έντυπα: >> Αίτηση τακτικού μέλους   >> Αίτηση αρωγού μέλους

 

 

 

Copyright © 2010-2013 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών