Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

   Σύλλογος > Όργανα Διοίκησης

 

Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2017)

 

Πρόεδρος Ζαχαροπούλου Αγγελική 6945.275694
Αντιπρόεδρος Πίσπας Βασίλειος 6932.236485
Γενικός γραμματέας Θεοδωρόπουλος Χρήστος 6932.229153
Ταμίας Αρκαμούζη Κυριακή 6947.125999
Υπεύθυνος υλικού Κωτσιόπουλος Δημήτριος 6932.653960

 

       

Εξελεγκτική Επιτροπή (2015-2017)

 

Πρόεδρος Μπαλάσης Νικόλαος
Γραμματέας Λίχα Μαρία
Μέλος Σελίμης Τριαντάφυλλος


 
 

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών