Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

 

 

 

 

   Μουσείο > Χώρος

 

 

Με την υπ. αριθ. 462/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης το  υπό ίδρυση μουσείο εκπαίδευσης θα στεγαστεί στο κτίριο του πρ. Δημοτικού Σχολείου Αγιωργητίκων. Επίσης,  με την υπ. αριθ.  12205/2-12-10 απόφαση του τ. νομάρχη Αρκαδίας μας έχει παραχωρηθεί μία αποθήκη σε δημοτικό σχολείο της Τρίπολης για την προσωρινή αποθήκευση του υλικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2013 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών