Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

 

 

 

 

   Μουσείο > Υλικό > Έγγραφα

 

 

Απόδειξη πληρωμής

1931

1ο Γραφείο Π.Ε. Αρκαδίας

Χρηματικόν ένταλμα

1931

1ο Γραφείο Π.Ε. Αρκαδίας

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2010-2013 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών