Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

 

 

 

 

   Μουσείο > Υλικό > Αντικείμενα μαθητή

 

 

Κοντυλοφόρος

Π. Λ. Θεοδωρόπουλος

Ποδιά, 1978

Ζαχαροπούλου Αγγελική

Ποδιά TSEKLENIS, 1980

Σακκά Σοφία

     

Μελανοδοχείο

Δ.Σ. Πάπαρη

Πινακίδα κιμωλίας

Δ.Σ. Δάρα

Τσάντα

οικ. Χριστοδουλίδη Ιωάννη

     
     

 

Μελόντικα

οικ. Χριστοδουλίδη Ιωάννη

Τετράδιο Καλλιγραφίας

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Φυτολόγιο

Ε' Δημοτικού, 1977

Ζαχαροπούλου Αγγελική

     

Διάφορα τετράδια (3) 

1973-1974

Ζαχαροπούλου Αγγελική

 

Διάφορα τετράδια (17) 

1974-1978

οικ. Χριστοδουλίδη Ιωάννη

 
     
     

 

<< Πίσω

 

 


 

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών